Nationellt innovations­tävlings­kontor (NIK)

NIK erbjuder stöd för din organisation att uppnå målen med er innovationstävling.

Framgångshistorier
Fossil Free Freight Challenge 2020

Fossil Free Freight Challenge 2020 är en innovationstävling, vars syfte är att utmana olika organisationer inom e-handelsbranschen att skapa en lösning som gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt!

SET4BIO

Hur kan vi skapa nya innovation som stimulerar ökad användning av biobränsle? Detta är en samhällsutmaning av stor betydelse för Sverige och Europa. SET4BIO tar inledande steg att forma koncept och…

Vad är NIK?

NIK hjälper dig leda innovationstävlingar

Hur planerar och genomför man en lyckad innovationstävling? Vilka byggstenar behövs för att få effekten man söker? Finns det lagar och regler att ta hänsyn till? Vad krävs för att utforma en aktiv efterprocess när man ska utvärdera tävlingen?

Öppen digital innovation är ett relativt nytt fenomen. Som innovationsledare eller arrangör för en tävling ställs man inför många nya utmaningar att tackla. Det är här NIK kommer in. Vi erbjuder dig paket av beprövade tjänster som stöttar dig i arbetets alla faser. Med NIK blir det enkelt att organisera en effektiv innovationstävling.

Nationellt innovationstävlingskontor (NIK) är ett kompetenscentrum som baseras på forskning. Tjänsterna genom NIK utvecklas kontinuerligt genom en definierad forskningsagenda. Initialt fokuseras stöd till offentliga organisationer med under 2020 vidgas verksamheten till kommersiella aktörer. 

Varför tävla i innovation?

Tänk större

Höj den kreativa nivån

Utnyttja kreativitet utanför organisationens gränser och filtrera ut de bästa idéerna.

Plattformsinitiativ

Stimulera samverkan

Attrahera och engagera medlemmar till en utvecklar-community.

Öppna resurser

Digitalisera snabbare

Öka förståelsen för krav på – och behov av – öppna resurser i organisationen.

Stimulera innovationstakt

Lös samhällsutmaningar

Innovations­tävlingar kan stimulera innovationstakt och lösa samhällsutmaningar.

Såväl ökad produktionsförmåga som ökad levnadsstandard kan till största delen hänföras till ett samhälles innovationstakt.
Stefan Fölster Innovationstävlingar med krav på tekniksprång

Tjänster

Mentorpaketet

Maximera resultatet för just ditt digitala innovationsprojekt genom vägledning från våra experter i NIK. Vi har en solid förståelse för hur man lyckas med öppen digital innovation och kan stötta dig genom hela processen. Komponenter i vår mentorprogram är utbildning, coaching inför, under och efter tävling. Stöd för förändringsledning tillhandahålls även.

Utvärderingspaketet

Mycket av vår forskning har fokuserat utvärdering av öppna innovationsprocesser och innovationstävlingar. För att hjälpa dig att sätta upp ett ramverk för utvärdering, styra utvärderingsarbetet samt vid behov genomföra utvärdering av din innovationsprocess har vi satt samman ett effektivt utvärderingspaket. Paketet omfattar process, kriterier och styrmodell för utvärdering av innovationsprocesser där tävling har en funktion.

Partnerpaketet

Partnerpaketet skräddarsyr det stöd som du behöver för att organisera en innovationstävling förutom experthjälp, kan stöd ges vad gäller IT-stöd, juridik, upphandling och vägledning. Arbetet utförs som situationsbaserad aktionsforskning. Paketet kan omfatta processledning inför, under och efter tävling. Arbetet utförs av RISE samt vid behov av aktörer i vårt nätverk. Partnerpaketet är det mest omfattande programmet i NIKs erbjuande.

Vi är NIK

Etableringen av NIK finansieras av Vinnova genom ett projekt som avslutas i December 2019. Från 2020 är NIK ett kunskapscentrum inom RISE. Anders och Gustaf leder RISE satsning att etablera ett nationellt innovationstävlingskontor. De forskar kring digital innovation och har mer än tio års erfarenhet av att studera, organisera, leda och utvärdera innovationstävlingar. De baserar sin forskning på ett tjugotal fallstudier av nationella och internationellas innovationstävlingar i offentlig och privat sektor. Till centrumet kopplas olika forskare från hela RISE för att möta de behov som centrets klienter har samt för att realisera forskningsagendan.