Seminarier och utbildning i öppen digital innovation

Vi rustar dig som är digital innovationsledare med verktyg och inspiration för att ta ditt projekt från idé till marknad.

Kommande aktiviteter
Roadshow: Verktyg för Innovation

Under 2018 genomförde NIK en roadshow med partners för att sprida kunskap och information om innovationstävlingar. Roadshowen var välbesökt och har hjälpt oss att forma de paket av erbjudanden som NIK tillhandahåller. Om du vill att vi ska göra ytterligare stopp i Roadshowen, kontakta oss då så får vi skapa en möjlighet.

Coaching

Vi ser oss inte som arrangörer av öppen digital innovation och innovationstävlingar. Vi vill göra dig som organisatör framgångsrik att sätta upp och orkestrera öppen innovation i olika former. För att stötta dig erbjuder NIK coaching att förbereda, planera, genomföra och följa upp innovation med tävling som komponent.

Kurs: Digital innovationsledning

Tillsammans med DF Kompetens har vi satt samman en tre-dagars utbildning i digital innovationsledning. Utbildningen ges regelbundet i Stockholm.

Vi delar med oss av våra erfarenheter

NIK har en tydlig kunskapsutvecklingsagenda. Förutom att vi hjälper våra partners med att utveckla, leda och utvärdera innovationstävlingar så dokumenterar vi våra erfarenheter i rapporter, böcker och presenterar dem i olika format.