Roadshow: verktyg för Innovation

Från prototyp till produkt

Roadshow

Inspirerande seminarium om digitalisering och innovation

Med avstamp i Vinnova-projektet VIPP diskuterar vi spännande idéer kring digitalisering och innovation:

  • Innovativa lösningar för den framtida kommunen
  • Innovationstävling som outnyttjad resurs för digital innovation
  • Motivera leverantörer och utvecklare
  • Verktyg för att jämföra och utvärdera nya lösningar

Program

Välkommen 
–Gustaf Juell-Skielse

Introduktion till digitalisering och innovation. Historisk tillbakablick på tävlingars betydelse för att stimulera fram nya lösningar. Regeringens mål för digitalisering av den offentliga sektorn och betydelsen av öppna data. Framväxten av innovationstävlingen och dess potential för att stimulera till ökad digitalisering.

Fallstudie: Travelhack 
–Anders Hjalmarsson Jordanius

Hur organiserar man en innovationstävling för att öka kollektivtrafikens attraktivitet och samtidigt rekrytera frivilliga utvecklare till Trafiklab.se? Travelhack13 arrangerades som ett 24-timmars hackaton. 200 utvecklarteam resulterade i 24 finalister med vinnare i tre olika kategorier.

Från Prototyp till Produkt
–Anders Hjalmarson Jordanius och Gustaf Juell-Skielse

Presentation av en verktygslåda för att organisera och leda en innovationstävling. Verktygslådan tar inte bara hänsyn planering och genomförande av tävlingen utan lägger stor vikt vid fasen efter tävling till fungerande tjänst på en marknad. Verktygslådan presenteras i boken Open Digital Innovation som innehåller beskrivningar, exempel och aktiviteter.

Paus

I pausen serveras kaffe med tillbehör.

Från tävling till upphandling 
–Niklas Tideklev

Innovationsupphandling är ett kraftfullt verktyg för att ta tillvara och implementera lösningar från innovationstävlingar. Det kan ge ökad effekt och utveckling i din organisation samtidigt som det kan leda till samhällsekonomiska effekter och värde för slutanvändarna. Ta del av strategier, metoder och exempel för att  förbereda och genomföra innovationsupphandlingar.

Nationellt center för innovationstävlingar
–Anna Mattsson

Forskningsinstitutet RISE etablerar ett nationellt center för att hjälpa organisationer att komma igång med innovationstävlingar. Primär målgrupp är myndigheter eller andra aktörer inom offentlig sektor. Kontoret kommer att erbjuda en rad hjälpmedel såsom att vara beställarstöd kring frågor om upphandling, design av tävlingskoncept, hjälp med att hitta tekniska specialister via våra nätverk. Kontoret är en oberoende samverkansplattform för både offentliga aktörer och företag och erbjuder tex. professionell facilitering av processer för beställargrupper i offentlig sektor.

Utbildning i öppen digital innovation
–Helena Carlsson

Dataföreningen Kompetens publicerar nu en utbildning i öppen digital innovation. Utbildningen riktar sig till innovationsledare i både offentlig och privat sektor. Den är tre dagar lång där teori varvas med exempel och praktisk tillämpning i den egna organisationen. Utbildningen ger dig god kunskap i att använda tävlingsformen för att få fram innovationer.

Frågor och svar
–Samtliga

Paneldebatt utifrån deltagarnas frågor.

Medverkande

Anders Hjalmarsson

Forskningsledare på RISE och lektor vid Högskolan i Borås Anders har under 10 år bedrivit forskning om digitalisering inom mobilitets- och transportområdet och är medförfattare till Boken Open Digital Innovation. Anders är därtill docent i data och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Gustaf Juell-Skielse

Senior advisor RISE samt docent vid Stockholms universitet. Gustaf har mångårig erfarenhet av tillämpad forskning inom digitalisering och offentlig sektor. Han är medförfattare till boken Open Digital Innovation och initiativtagare till master-utbildningen i Öppen e-Förvaltning vid Stockholms universitet.

Anna Mattsson

Projekt och innovationsledare RISE. Är examinerad innovations och beteendevetare, arbetar med alla delar i innovationsprocessen, framförallt tjänsteinnovation samt med frågor som organisationskultur för innovativa organisationer.

Helena Carlsson

Helena Carlsson är VD för Dataföreningen Kompetens. Helena har en bakgrund inom affärsutveckling och har varit i bolaget sedan 2011. Dataföreningen Kompetens är ett utbildningsbolag inom informationssäkerhet, ledning, verksamhet och IT. Varje år utbildas cirka 3000 kursdeltagare i över 150 utbildningstillfällen, både öppna och företagsinterna.

Niklas Tideklev

Niklas har en bakgrund från flera statliga myndigheter, senast Upphandlingsmyndigheten där han ansvarade för innovationsprocesser kopplat till inköpsprocesser. Niklas är numera seniorkonsult på Dialogmakarna med fokus på att utveckla dialog och partnerskap i de offentliga affärerna samt stödja offentliga aktörer i innovationsupphandlingar.

Anmäl dig

Tyvärr tar vi inte emot nya anmälningar längre.