Case:

Fossil Free Freight Challenge 2020

Fossil Free Freight Challenge 2020 är en innovationstävling, vars syfte är att utmana olika organisationer inom e-handelsbranschen att skapa en lösning som gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt!

De team som anmäler bidrag till denna innovationstävling skall skapa en lösning inom dessa två områden:

  • Hur nya lösningar kan utformas för att stimulera användningen av hållbara leveransmetoder.
  • Hur man proaktivt effektiviserar returleveranserna för att bli mer hållbara.    

I Sverige har e-handeln ökat med 15 % under 2018, med en total omsättning på 77 miljarder SEK. Detta framhäver behovet av att e-handeln uppfyller köparnas krav på ökad flexibilitet vid anskaffningen av produkter. Behovet av godstransporter ökar och likaså CO2-utsläppen. Fossil Free Freight Challenge är innovationstävlingen som löser problemet! 

1182097523

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Förväntat resultat är aktörsövergripande samverkan och kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas CO2-utsläpp enligt uppsatta mål. Fossil Free Freight Challenge är ett projekt finansierat genom Triple F och skall därför även svara mot samma mål som Triple F.

Genom att delta i innovationstävlingen Fossil Free Freight Challenge har lagen chansen att inspireras, och fördjupa deras kunskap på området samt skapa värdefulla samarbeten med inblandade partners samtidigt som de har en möjlighet att vinna 300 000 kr i finansiering via TripleF! Läs mer om tävlingen.

Fakta
Projektet leds av RISE och konsortiet består av Postnord AB, DHL Freight Sweden AB, Göteborgs Stad, H & M Hennes & Mauritz Sverige AB, Houdini Sportsware AB, Region Jönköping, Stockholms stad och CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Nationellt Innovationstävlingskontor (NIK) har som mentor stöttat konsortiet att designa tävlingen samt ansökan som ledde fram till finansiering av projektet.