Utvärderings­paketet

Skräddarsytt stöd för utvärdering av innovationstävlingar.

Tävlingen är avklarad. Och nu då?

Hur utformar man en aktiv efterprocess när man ska utvärdera en öppen innovationstävling? Denna fråga har varit drivande för vår mångåriga forskning inom öppen digital innovation. Resultatet av vår forskning visar på att en efterprocess som ger de effekter som organisatören eftersträvar kräver vägval när processen inleds. Det kräver även en aktiv utvärdering av genomförandet. För att stötta i detta arbete tillhandahåller NIK ett paket av tjänster som stöttar organisatören att utvärdera innovationstävlingar.

Paketets innehåll

Stöd för utvärdering

Situationsanpassas för dig och era behov. Några komponenter är

 • Formulera mål

  Stöd i att formulera mål för tävlingen

 • Kriterier

  Utforma kriterier för att följa upp innovationstävlingen inför, under och efter tävlingen.

 • Process

  Metodik för att utforma lämplig metod för att utvärdera tävlingen.

 • Neutral värdering

  NIK/RISE som neutral part att värdera och följa upp effekter från innovationstävlingen.

Intresserad?

Kontakta oss

Vi kommer inte dela din epost med någon annan.

Kontaktuppgifter

info@opendigitalinnovation.com

+46 31 - 772 48 08

RISE AB | Mobilitet och System
Lindholmspiren 3A
Göteborg
417 56 Sweden