Resursbibliotek

En samling av inspiration och hjälpmedel för öppen digital innovation med tävling som central komponent

Varsågod

Här samlar vi öppna resurser av olika slag som vi vill dela med av oss till dig som besökare och intresserad. Saknar du något som du vet att vi har presenterat, visat eller relaterat till. Kontakta oss då så lägger vi upp det!