Case:

SET4BIO

Hur kan vi skapa nya innovation som stimulerar ökad användning av biobränsle? Detta är en samhällsutmaning av stor betydelse för Sverige och Europa. SET4BIO tar inledande steg att forma koncept och förutsättningar för omställning. RISE och NIK är med!

SET4BIO är en så kallad ”Coordination and Support Action (CSA)” som finansieras av Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon Europe. Det övergripande syftet med SET4BIO är att stödja och koordinera genomförandet av område 8 inom EU's Strategiska Energi Teknologiska plan (SET Plan) kopplat till EU's Energiunion. Område 8 innefattar Bioenergi och förnyelsebara bränslen för hållbara transporter och representerar ett av tio områden där EU har en ambition att gå före resten av världen. 

SET4BIO koordineras av RISE och övriga partners i projektet är, VTT (Finland), FNR (Tyskland), SINTEF (Norge), CIRCE (Spanien) samt ETA Florence (Italien). Nationellt Innovation Tävlingskontor (NIK) har som kompetenscentrum varit med och stötta konsortiet att ta fram grundmodellen för den innovationstävling som är en del av projektet. Under genomförandet kommer NIK processleda tävlingen.

SET4BIO kommer att utmana de olika aktörerna inom område 8 genom följande huvudaktiviteter

  •  Framtagande av investerings-roadmap och best practice för investeringar och publik finansiering
  •  Aktivering av Industriaktörer kopplade till sektorn
  •  Innovationstävling som tar fram nya innovativa koncept och samarbeten
  •  Omhändertagande och realisering av projektidéer från innovationstävlingen
  •  Stödfunktion och kompetenscenter till EU Kommissionens ”Implementation Working Group 8” inom SET Planen
  •  Framtagande av KPI övervakningssystem samt applicering av systemet
  •  Framtagande av underlag för policyarbete
  • Omfattande kommunikation och informationsspridning

Genom att aktivera och utmana aktörer från samtliga delar av ”ekosystemet” kommer SET4BIO agera som en katalysator som i slutändan leder till att de uppsatta målen inom SET-Planen.

SET4BIO pågår under tre års tid med en total budget på 1 Miljon Euro.

Hur kan ni få mer information? SET4BIO beviljades finansiering i November 2019. Under våren 2020 inleddes projektet och mer information finns att läsa om på ETIP Bioenergys hemsida