Öka din förmåga i öppen digital innovation!

Så här använder du tävlingar för att lyckas med digitalisering i din organisation.

Vad är Open Digital Innovation?

Kombinera kreativitet med affärer

Open Digital Innovation är ett intiativ för att öka kunskapen om tävlingar som motor för digitalisering. Tävlingar är roliga och kombinerar kreativitet med affärer och digitalisering. Vi ger dig som innovationsledare och arrangör av tävlingar strategier för att engagera utvecklare och praktiska verktyg för att hantera de hinder som oundvikligen uppstår. Vi erbjuder kunskap från många olika tävlingar och flera års forskning.

Sedan initiativet startades har verksamheten utvecklats till en bestående del av RISE och enheten Digital Innovations verksamhet. Inom ramen för den organiseras nu Nationellt Innovationstävlingskontor (NIK) samt bedrivs tillämpad forskning inom flera branscher och områden med innovationstävlingar som metod för innovationsledning.  

Beprövad metodik

2011–2014

Travelhack

En serie öppna digitala innovationstävlingar mellan 2011 och 2014. Syftade till att attrahera utvecklare att använda öppna data och generera digitala tjänster för att stärka attraktiviteten hos kollektivtrafik. 60 lag nådde finalerna i de fyra tävlingarna.

2015

ElectriCity Innovation Challenge

En öppen digital innovationstävling i Göteborg hösten 2015. Syftade till att generera digitala tjänster för att göra morgondagens bussresande mer attraktivt. 50 lag deltog i tävlingen.

2013–2014

Volvo Car Challenge

Två digitala innovationstävlingar med inbjudna deltagare, 2013 och 2014. Syftade till att generera digitala tjänster för framtidens bil och att använda nya utvecklingsmetoder. Ett 20-tal lag deltog i de två tävlingarna.

2015

Volvo Trucks Open Innovation Challenge

En öppen digital innovationstävling i Göteborg 2015. Syftet var att låta externa utvecklare skapa nya digitala tjänster på den tekniska plattformen “Automotive Grade Android”. Nio lag deltog i tävlingen.

Utvecklare tävlar för att lösa utmanande samhällsproblem och samtidigt ha kul.
Ur boken Open Digital Innovation: A Contest Driven Approach

Nationellt innovationstävlingskontor

Hur planerar och genomför man en lyckad innovationstävling? NIK erbjuder dig paket av beprövade tjänster som stöttar dig i arbetets alla faser. Med NIK blir det enkelt att organisera en effektiv innovationstävling. NIK är ett kompetenscentrum som baseras på forskning.

Seminarier och utbildning i öppen digital innovation

Under hösten 2018 och våren 2019 erbjuder vi dig seminarier och utbildning i öppen digital innovation. Seminarierna genomförs på fyra platser i Sverige och riktar sig till dig som leder digitalisering i offentlig sektor. Utbildningen är tre dagar och genomförs av Dataföreningen Kompetens. Mer information om utbildningen kommer inom kort.

En komplett verktygslåda

Boken Open Digital Innovation ger dig en heltäckande verktygslåda för att organisera innovationstävlingar från idé till digitala tjänster på en marknad. Boken är skriven av Anders Hjalmarsson, Gustaf Juell-Skielse och Paul Johannesson och bygger på flera års forskning.

Bokens innehåll

Digital innovation från ax till limpa

Boken Open Digital Innovation ger dig som ledare eller arrangör av öppen digital innovation en heltäckande verktygslåda för att organisera en innovationstävlings samtliga faser: pre-contest, contest, post-contest och monitoring.

Köp på Springer.com

1. Pre-contest

Planera och förbered tävlingen.

 • Hjälper arrangören att sätta mål för tävlingen och bryta ner målen i tävlingsutmaningar
 • Pekar på att framgångsrika tävlingar inte enbart kräver engagemang av tävlande utan också andra aktörer som kan stödja utformning och genomförande av tävlingen
 • Ger fyra konkreta tävlingsmodeller

2. Contest

Genomför och styr din tävling.

 • Diskuterar incitament för hur medverkande i innovationstävlingar motiveras att fullfölja tävlingen
 • Konkreta råd för hur tävlingen styrs i genomförande fasen
 • Presenterar angreppssätt för att utvärdera resultat från tävlingar

3. Post-contest

Nå din marknad och få effekten du söker.

 • Fem strategier för hur agera efter tävlingen i arbetet att stödja lagen att ta resultat från prototyp till produkt
 • Kartläggning av hinder i arbetet att gå från tävlingsresultat till en lösning som når en marknad
 • En modell för att stötta processen att resultatet från tävlingen till marknad och skapa effekt

4. Monitor contest

Följ upp tävlingens utfall i samtliga faser.

 • Utvärderingskriterier
 • Riktlinjer för utvärderingsarbetet
 • Styrmodell för utvärderingen
Öka din förmåga i öppen digital innovation!
NIK erbjuder stöd för att uppnå målen med er innovationstävling

Med NIKs paket av tjänster blir det enkelt att organisera en effektiv innovationstävling.

Delta i ett seminarium om digitalisering och innovation

Anmäla dig till ett kostnadsfritt seminarium, i en stad nära dig!

Köp boken 'Open Digital Innovation – A Contest Driven Approach'

Vår bok finns att beställa online, och ger dig en heltäckande verktygslåda.

Vad andra säger om oss