Partnerpaketet

Skräddarsytt stöd för processledning av öppna innovationstävlingar.

Processledning av innovationstävlingar

Genom partnerpaketet skräddarsyr vi hur NIK kan stötta dig som organisatör inför, under och efter en innovationstävling. Processledarskap kräver erfarenhet och kunskap. Genom åren har vi fått möjlighet att utforska, delta i samt leda öppen digital innovation. Denna erfarenhet vill vi använda för att stödja er.

Experthjälp hela vägen

Från start till effekt vill vi genom partnerpaket hjälpa dig som organisatör. Genom de olika komponenter som vi utformat som resultat av vår forskning har vi utformat en möjlighet att sätta samman ett paket med stöd som i olika avseenden vägleder dig att projektera, förbereda, genomföra och följa upp en innovationstävling. Detta är vårt mest omfattande paket av tjänster som tar utgångspunkt i ett långsiktigt engagemang att tillsammans med dig som organisatör arrangera en framgångsrik innovationstävling.

Paketets innehåll

Stöd för processledning genom aktionsforskning

Skräddarsys för dig. Här följer några exempel på komponenter

 • Planering

  Stöd för processledning vid planering av tävling.

 • Genomförande

  Stöd för processledning vid planering av tävling.

 • Ledning

  Stöd för att leda arbetet efter tävling i enlighet med vald strategi.

 • Utvärdering

  Stöd för utvärdering i efterprocessen

 • Experthjälp: utmaningar

  Experthjälp för att formulera utmaningar

 • Upphandling

  Stöd för juridik/upphandling

 • IT-stöd

  Stöd för val av plattform.

 • Digital resurs

  Stöd för att identifiera och tillgängliggöra tävlingsresurser, såsom öppna data och personas

 • Utvärderingsplan
 • Aktionsforskningsupplägg

Intresserad av partnerpaketet?

Kontakta oss

Vi kommer inte dela din epost med någon annan.

Kontaktuppgifter

info@opendigitalinnovation.com

+46 31 - 772 48 08

RISE AB | Mobilitet och System
Lindholmspiren 3A
Göteborg
417 56 Sweden